Me tilbyr

  • Me planlegg, utfører og kontrollerer nye installasjonar, reparasjonar, oppgradering, feilsøkning og utbedring av feil på et elektrisk anlegg. I Norge er en elektriker underlagt normer, lover og forskrifter innen elektrofaget, som for eksempel FSE og NEK 400.
  • Me utfører elektroinstallasjon innan: Rehabilitering     Boligbygg          Næringsbygg      Servicejobbar      Rapportarbeid
  • Arbeidsområde er Indre Sogn, men tek også oppdrag andre plassar.
  • Me legg vekt på å lage trygge anlegg og finne dei beste løysingane.Ta ein uforpliktande prat med oss :-)

 

Sikringsskåp før rehabilitering

Sikringsskåp etter rehabilitering med nye jordfeilautomatar

 

 

 

 

 

 

Ny innmat i gamalt skåp

 

 

Ny installasjon i bustadhus

Ny installasjon i garasje

 

 

 

 

 

Ny elektroinstallasjon og reparasjon av hus og bustader.

 

Varmefolie i golv

Varmekabel i golv

Verkstadbygg / forretning

 

 

 

 

 

Installasjon av solcelleanlegg

Solcelleanlegg inne

 

 

 

 

 

 

Sikringsskåp ute

Sikringsskåp ute